053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันเอดส์โลก


นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันเอดส์โลก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการแจกถุงยางอนามัยและแผ่นพับความรู้เรื่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์วันเอดส์โลก

 

 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th