053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ยินดีต้อนรับคณะนักวิจัยจากจาก Juntendo University


อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพชร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณาสุขศาสตร์ ได้นำคณาจารย์นักวิจัยจาก Juntendo University นำโดย Prof.Dr.Motoyuki Yuasa, Prof. Dr.Takashi Yoshida, Assc.Prof.Dr. Myo Nyein Aung และ Dr.Thin Nyein Nyein Aung เข้าพบคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำความรู้จักและแสวงหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Juntendo University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ในเบื้องต้น อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพชร์ ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการดูผู้สูงอายุ ในเดือนเมษายนนี้ ทางญี่ปุ่นจะจัดส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น มาร่วมทำงานและทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th