053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะเริ่มรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 2


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะเริ่มรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 2  ในวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ นี้แล้วนะคะ เชิญชวนน้อง ๆ ที่มีความฝันเป็นผู้นำสุขภาวะของชุมชนมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tcas.cmru.ac.th/tcas/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th