053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา


โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานเหมาบริการ  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-26 พฤศจิกายน 2561 โทร 053-761019ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th