053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


กรมสนับสนุนบริการ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง (ต้องสอบผ่านภาค ก.ของ กพ.แล้ว)


กรมสนับสนุนบริการ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง (ต้องสอบผ่านภาค ก.ของ กพ.แล้ว)

1. ประจำสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ    1  ตำแหน่ง

2. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน                         2  ตำแหน่ง

3. กองสุขศึกษา                                                      1  ตำแหน่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th