053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


สสจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2561


สสจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2561
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง รายละเอียดดังเอกสารแนบศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th