053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มีนาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่ยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน สอบถามรายละเอียด 053-999200 ต่อ 6403 หรือ 3314

http://www.nkp-hospital.go.th/th/nkpNews2.phpศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th