053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายเอกชัย ชัยยาทา


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายเอกชัย ชัยยาทา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562  

 

 

 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th