053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


สปสช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ (งานออกแบบระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)


สปสช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ (งานออกแบบระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)
1 อัตรา ระดับ 01 ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระบาดวิทยา อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 15,000-25,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-25 มีนาคม 2562

ลิงค์การรับสมัคร https://ihr.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th