053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2462 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 27 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโดยนักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่ 4 ในวิชาสัมมนาสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมทักษะการช่วยพื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่ 2ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th