053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา


โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th