053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน


ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 25 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th