053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ประกาศรับสมัครงาน หน่วยวิจัยโรคติดเชื้อในเด็ก โรงพยาบาลศิริราช


ประกาศรับสมัครงาน หน่วยวิจัยโรคติดเชื้อในเด็ก โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในโครงการ
ส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และเสริมสร้างความครอบคลุมของการดูแลรักษาในวัยรุ่นชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง (Increasing HIV-testing among young MSM/TG and
strengthening HIV treatment and care cascade: YMSM-CASCADE) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการฯ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา จิตวิทยา พยาบาล
มนุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุระหว่าง 20-40 ปี เงินเดือน 20,000+ และ
สวัสดิการประกันสังคม บุคลิกภาพดี ใจรักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถติดต่อประสานงานได้ มี
ประสบการณ์การทางานด้านโรคเอดส์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตั้งแต่
วันที่ 8 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 028660225 หรือ 0819083623
ทุกวันตามวันเวลาราชการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th