053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิสาธารณสุขสามารถสมัครเป็นครูผู้สอนในตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สนใจสามารถรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th