053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


ภาควิชาสาธารณสุขสาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2561 ให้แก่นักศึกษาหอพัก คณะครุศาสตร์  เมือวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนยืแม่ริม จำนวน 280 คน
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th