053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา


โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,960 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่การเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th