053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยยากรบุคคลชั้น ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th