053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบที่ 1 ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน  รับสมัครผ่านเว็บไซต์ วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2561

พี่ ๆ ภาควิชาสาธารณสุขใจดี น่ารัก ยินดีต้อนรับน้องใหม่ปี 62 ทุกคน
 
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th