053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขร่วมทีมปฐมพยาบาลในงาน CMRU Half Marathon 2018


นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขร่วมทีมปฐมพยาบาลiร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) จากบริษัท SaintMed ไว้ดูแลความปลอดภัยทางสุขภาพ ในงาน CMRU Half Marathon 2018 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th