053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง


โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได่ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โทร 053-999-200 ต่อ 6403 หรือ 3314ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th