053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน


สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา


สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา


โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562

รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2562

รายละเอียด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่ 25 มีนาคม - 11 เมษายน 2562

รายละเอียด

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง


โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562

รายละเอียด

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มีนาคม 2562

รายละเอียด

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 18 มีนาคม 2562

รายละเอียด

สปสช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ (งานออกแบบระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)


สปสช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ (งานออกแบบระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) 1 อัตรา ระดับ 01 ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระบาดวิทยา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-25 มีนาคม 2562

รายละเอียด

สมาคมพัฒนาแม่เมาะ ทำเพื่อ คนแม่เมาะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุข โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบบริการ อ.แม่เมาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


สมาคมพัฒนาแม่เมาะ ทำเพื่อ คนแม่เมาะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุข โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบบริการ อ.แม่เมาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียด

โรงพยาบาลปาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา


โรงพยาบาลปาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา


โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา


โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

กรมสนับสนุนบริการ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง (ต้องสอบผ่านภาค ก.ของ กพ.แล้ว)


กรมสนับสนุนบริการ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง (ต้องสอบผ่านภาค ก.ของ กพ.แล้ว)

รายละเอียด

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา


กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

โรงพยาบาลสบเมย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา


โรงพยาบาลสบเมย จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จานวน 4 อัตรา

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง


กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญา 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียด

สสจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2561


สสจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2561 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน


ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครงาน หน่วยวิจัยโรคติดเชื้อในเด็ก โรงพยาบาลศิริราช


ประกาศรับสมัครงาน หน่วยวิจัยโรคติดเชื้อในเด็ก โรงพยาบาลศิริราช ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิสาธารณสุขสามารถสมัครเป็นครูผู้สอนในตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง รับสมัครลูกจ้างเงินบำรุง(รายเดือน) ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงป๊อก (ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(สาธารณสุขชุมชน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมุครบุคคลธรรมดาให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 13 อัตรา


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 13 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท

รายละเอียด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th