053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับคณะนักวิจัยจากจาก Juntendo University


อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพชร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณาสุขศาสตร์ ได้นำคณาจารย์นักวิจัยจาก Juntendo University นำโดย Prof.Dr.Motoyuki Yuasa, Prof. Dr.Takashi Yoshida, Assc.Prof.Dr. Myo Nyein Aung และ Dr.Thin Nyein Nyein Aung เข้าพบคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ

รายละเอียด

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะเริ่มรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 2


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะเริ่มรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 2 ในวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์

รายละเอียด

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สวัสดีปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาควิชาต่าง ๆ


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สวัสดีปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาควิชาต่าง ๆ

รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบที่ 1 ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน รับสมัครผ่านเว็บไซต์ วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี


ด้วย Hankuk University of Foreing Studies ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษและเกาหลี ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2562-21 มิถุนายน 2562 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ

รายละเอียด

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13" มูลนิธิอายิโน๊ะโมโต๊ะ


รับสมัครทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13" มูลนิธิอายิโน๊ะโมโต๊ะ ให้ทุนการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท จนจบการศึกษา (ชั้นปีที่ 4) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.15 มีความประพฤติดี มีรายได้ครอบครัว

รายละเอียด

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ แสดงกตเวทิตาต่ออาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ แสดงกตเวทิตาต่ออาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th