053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เปิดรับโครงร่างเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ...

อ่านต่อ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม


หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เร็วๆ นี้...

อ่านต่อ

หลักสูตรอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตรอบรม...

อ่านต่อ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th