053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ข่าวบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

ยินดีต้อนรับคณะนักวิจัยจากจาก Juntendo University


อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพชร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณาสุขศาสตร์ ได้นำคณาจารย์นักวิจัยจาก Juntendo University นำโดย Prof.Dr.Motoyuki Yuasa, Prof. Dr.Takashi Yoshida, Assc.Prof.Dr. Myo Nyein Aung และ Dr.Thin Nyein Nyein Aung เข้าพบคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำความรู้จักและแสวงหาแนวทาง

รายละเอียด

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะเริ่มรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 2


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะเริ่มรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 2 ในวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์

รายละเอียด

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา


สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา


โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562

รายละเอียด

สื่อ/นวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย"...

อ่านต่อ

กิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เปิดรับโครงร่างเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ...

อ่านต่อ

บริการนักศึกษา

  • คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลิก..
  • ปฏิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลิก..
  • ระบบลงทะเบียน/ยื่นคำร้อง คลิก..
  • แนวการสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลิก..
  • ดาวน์โหลดเอกสาร (วิชาการ) คลิก..
  • ทั้งหมดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th